Yönetimimiz

Yönetimimiz

Faaliyetlerini Türkiye geneline yaygın olarak sürdüren TOSEF Yönetimi, 11 kişilik Yönetim Kurulu, 1 Genel Sekreteri ve 1 Genel Sekreter Yardımcısı olmak üzere 13 kişiden oluşmaktadır.
Federasyonumuz bünyesinde oluşturulmuş olan komitelerimiz, sorumluluk alanlarındaki çalışmalarını, TOSEF Yönetim Kurulu’nun kontrol ve yönetiminde yürütmektedir. Tüm faaliyetlerimizde katılımcı bir yapı oluşturabilmek adına üye derneklerimizin komitelere katılımına büyük bir önem veriyoruz. Bununla birlikte Eşitlik İlkemiz gereği, TOSEF Yönetimindeki üyelerin aynı zamanda, herhangi bir TOSEF üyesi dernek yönetiminde de bulunmasına özen gösteriyoruz.

TOSEF Yönetimi

Federasyon Başkanı

Ünal ÜNALDI

Genel Sekreter

Hakkı URFA

Üye

Ali ÖZDEMİR

Üye

Ersin GÖKDAĞ

Üye

Fatih UYAR

Üye

Zeki ALTUNSOY

Üye

Ercan DEMİREL

Üye

Fatih ÖZKAN

Üye

Mehmet İŞLETİCİLER

Üye

Tolga GEZERŞEN

Üye

Muzaffer Yaman BİRSAYI