Başkan Mesajı​

Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden biri konumundaki otomotiv sektörü, Türkiye’de yaşayan nüfusa ve kişi başına düşen otomobil adedine baktığımızda ciddi bir büyüme potansiyeline halen sahip görünüyor. Türkiye’deki mevcut araç adedine yönelik bile ciddi bir iş yükünü üstlenmiş olan özel oto servislerine, önümüzdeki yıllarda çok daha fazla görev düşeceğini söyleyebilirim.

Türkiye’de oto servislerine bu kadar önemli bir misyon yüklenmiş durumdayken, oto servisleri yıllardır kendilerini etkin bir şekilde temsil etme kabiliyetinden yoksun durumdaydı. TOSEF’i kurma fikrinin temelinde de, oto servislerinin birlik haline gelerek kendilerini güçlü bir şekilde temsil edebilmelerini sağlamak bulunuyor. “Sektörde Birlik ve Beraberlik” sloganı ile çıktığımız bu yolda, tüm üye oto servislerinin gayreti, özverisi ve yoğun ilgisi sayesinde yolumuzda hızla ilerlemeye başladık.

Kuruluşumuzun ilk yılında tüm Türkiye genelinde 19 büyük toplantı düzenleyerek, 81 ilimizi kapsayacak şekilde 10 dernek kurduk. 2019 yılını tamamlarken, 657 üye oto servis ile oldukça hızlı büyüyen ve hedefleri için gayretle çalışan bir toplum kuruluşu haline geldik. Bundan sonraki yıllarda da TOSEF’in faaliyetlerini hızla geliştireceğine ve oto servisleri başta olmak üzere tüm paydaşlarına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.

TOSEF’in üyeleri ve tüm paydaşları adına hayırlı çalışmalara imza atmasını gönülden diliyorum.

Ünal ÜNALDI
TOSEF Federasyon Başkanı