Vizyon ve Değerlerimiz

Vizyonumuz

Türkiye’deki Özel Oto Servislerinin gelişimine yüksek katma değer sağlayan toplum örgütü olmak.

Misyonumuz

Türkiye genelindeki tüm Özel Oto Servisleri ile birlik olarak, katılımcı ve bütünleyici bir organizasyonlu yapılanma ile Özel Oto Servislerinin yaşadıkları zorlukları, sorunları ve engelleri belirleyerek bunlara yönelik etkin ve kalıcı çözümler geliştirilmesini sağlamak.

Stratejimiz

Özel Oto Servislerinin giderlerini azaltmaya ve gelirlerini artırmaya yönelik projeler geliştirmek.

Değerlerimiz

Sinerji

TOSEF üyeleri olarak ülkemize, ülkemizdeki Özel Oto Servislerine ve tüm paydaşlarımıza katma değer yaratabilmemizin en temelinde, ortaklaşa sahip olduğumuz çözüm bulma isteğimizin ve ortak gücümüzün bulunduğuna inanırız.

Eşitlik

Faaliyetlerimizde, Türkiye genelindeki her bir üyemizin aynı hak ve değere sahip olduğuna inanır ve bu bilinç ile çalışırız.

Sürdürülebilirlik

Faaliyetlerimizde ve bu faaliyetlerimiz esnasında aldığımız kararlarda kısa vadeli sonuçlar almak yerine, uzun vadeli sürdürülebilir çözümlere ve projelere odaklanmayı tercih ederiz.

Kalite

Yüksek ürün ve hizmet kalitesinden ödün vermeyiz.

Yenilikçilik

Yenilikçi ve gelişimci bir ruh ile çalışır, sektördeki gelişmeleri yakından takip ederiz. 

Eğitim

Gelişimin en öncelikli gerekliliğinin eğitim olduğunu iyi bilir, sektörün gelişimine fayda sağlayabilecek eğitimleri destekleriz.