Federasyonumuz

Hakkımızda

Tüm Oto Servisleri Federasyonu TOSEF, 2018 yılı sonunda Türkiye’nin birbirinden farklı bölgelerinde kurulmuş olan toplam 10 adet Özel Oto Servis Derneğinin bir araya gelmesi ile oluşturulmuş sivil toplum örgütüdür.

TOSEF üyesi olan 10 adet Özel Oto Servis Derneği; İstanbul ve Trakya’da İSOSED, Kuzey Marmara’da KUMSED, Güney Marmara’da GÜMOSED, Ege’de EGESED, Batı Akdeniz’de BASED, Doğu Akdeniz’de DASED, Güney Doğu Anadolu’da GASED, Doğu Karadeniz’de DOKSED, Orta Karadeniz’de OKSED ve İç Anadolu’da ANOSED dernekleri ile TOSEF, sektöre ve ülkemiz ekonomisine katma değer yaratmayı hedeflemektedir.

TOSEF, üye derneklerinin yanı sıra kurduğu komiteleri ile Özel oto servislerine fayda sağlayabilecek projeler geliştirmeyi amaçlamaktadır. TOSEF bünyesinde kurulan bu komiteler aynı zamanda diğer sivil toplum kuruluşları, dernekler, resmi kuruluşlar ve bakanlıklarla birlikte çalışarak, Özel Oto servislerinden alınan hizmet kalitesinin yükseltilebilmesine, toplu alımlarla servis maliyetlerinin azaltılmasına ve akabinde gelirlerin arttırılmasına yönelik çözümler üretmeyi hedeflemektedir.