TOSEF Başkanı Ünal Ünaldı, Covid-19’Un Oto Servislere Etkilerini Sigorta Haber Tv’De Yorumladı (sigortahaber.com.tr)

12.04.2020